<<Back

 

Science @ Home
Explore, Observe, Innovate & Discover
 

To view the  videos click on Video Title
& to get more information about the video, click More Info>>>.

 
1.  Paper Turbine
 
 

Description : This is a fun activity which involves making a whistle. Some interesting arrangement of ice cream sticks and rubber band makes a very whistle and that too with different sounds!! Take pictures, record a short video and upload on your Facebook account and tag us!
 
 
2.  Whistle
 
 

Description : This is a fun activity which involves making a whistle. Some interesting arrangement of ice cream sticks and rubber band makes a very whistle and that too with different sounds!! Take pictures, record a short video and upload on your Facebook account and
 
 
3.  Da Vinci Bridge
 
 

Description : This is one of the amazing creations by Leonardo Da Vinci – the inventor from 15th century. A fun activity which involves use of pencils only to construct a bridge!! Enjoy making the Da Vinci Bridge. Take pictures, record a short video and upload on your Facebook account and tag us!
 
 
4.  Da Vinci Catapult
 
 

Description : This is one of the amazing creations by Leonardo Da Vinci – the inventor from the 15th century. A fun activity which involves the use of ice-cream sticks and rubber bands to construct a catapult!! Enjoy making the Da Vinci Catapult. Take pictures, record a short video, and upload on your Facebook account and tag us!
 
 
5.  Cartesian and Reverse Cartesian Diver
 
 

Description : This is a fun activity in which you will learn not only about Cartesian diver but Reverse Cartesian diver as well. Take pictures, record a short video and upload on your Facebook account and tag us!
 
 
6.  Bernoulli's principle with balloons
 
 

Description : Students of 5-6th standards will able to learn more about Bernoulli's principle through the experiment with balloons.
 
 
7.  Balloon Race :: Newton's 3rd law of motion
 
 

Description : Alongwith the enjoyment of balloons students of 5-6th standard will try to understand the science behind the experiments. Here in this video you will learn about Random motion, Linear motion and Newton's 3rd law of motion.
 
 
8.  Visualize your sound तुमचा आवाज बघा
 
 

Description : Helloooo Everyone…. Join us to explore, observe, innovate and discover…… Science @ home Till now you have seen videos by eyes and heard by ears but now our question is, have you ever visualized (seen) your own sound? Have you also seen circular smoke of incense stick? Surprised??? Join us for performing yet different experiment at home with your favorite balloon.
 
 
9.  Make own Thermometer स्वतःची तापमापी तयार करूया
 
 

Description : Thermometer is plays key role in our life. Its just the need to understand the what happens exactly when temperature is increased. Let us make the thermometer at home and understand the principle. There is air and liquid inside the bottle but change can be observed for the liquid inside the straw. Suitable for the students of 6-7th standard.
 
 
10.  Do water audit @ Home
 
 

Description : We always hear about the importance of water. Save water!! Let's see why and how. This simple experiment will tell you why we should save water and how we can save it, even when we are At home!

1. We are providing you with the links of instructions (in English and Marathi) and the format for table.
 http://sciencepark.unipune.ac.in/waterAudit.pdf
 
 
11.  Human Digestive System
 
 

Description : In this video, you will look at the details of human digestive system. You will also learn about the components and their functions.
 
 
12.  Living and Non-Living Activity
 
 

Description : All of us intuitively know how to differentiate living and non living things. Still you may wonder about certain things if they are living or non living. Let's perform an activity to know better. Do let us know your answersअर्थात विज्ञान आपल्या घरी : आपल्या सगळ्यांनाच जात्याच सजीव आणि निर्जीव वस्तू सहज ओळखता येतात. तरी काही गोष्टी अशा आहेत कि त्यावर आपल्याला थोडा विचार करून ती वस्तू सजीव आहे कि निर्जीव हे ठरवावे लागते. अशीच एक ॲक्टिव्हिटी करून आम्हाला तुमचे उत्तर नक्की कळवा.
 
 
13.  Life Cycle of Mosquito
 
 

Description : All living beings go through a life cycle which includes various stages after reproduction. Insects have an interesting life cycle. Today we will observe life cycle of one of the very popular insects - Mosquito! Their adult life is spent in air but the earlier stages of life are actually spent in water. What a major shift from life in water to life in air! Let's see how it takes place in reality! Let's experience their journey through life! सगळ्या सजीवांना एक जीवन चक्र असते. प्रजनना नंतर विविध टप्प्यांमधून जात जात हे सजीव त्यांचे जीवन चक्र पार पाडत असतात. कीटकांचे जीवन चक्र अद्भुत असते. आज आपण एका नावाजलेल्या कीटकाचा जीवन क्रम बघणार आहोत - तो कीटक म्हणजे अर्थात डास! ह्यांच्या प्रौढ स्थितीत ते त्यांचे आयुष्य हवेत व्यतीत करतात तर जीवनचक्रातील त्याआधीचे त्यांचे सर्व टप्पे पाण्यामध्ये असतात. पाण्यातून हवे मध्ये! आहे कि नाही खरंच अद्भुत! हे सगळं खरं खरं कसं होतं ? आवडेल बघायला तुम्हाला ?
 
 
14.  Make your own Heart
 
 

Description : Human heart plays a very important role in our body and is an organ of Circulatory System. It pumps blood throughout the body supplying oxygen and nutrients to the tissues and removing carbon dioxide and other wastes. It is the only organ which contracts and relaxes by nerves located in itself unlike other organs which are controlled by brain. Let's explore how the blood flows through it and let's also learn how to make its model. मानवी हृदय हे शरीरातील अत्यंत महत्वाचे असे रक्ताभिसरण संस्थेचे इंद्रिय आहे. ते रक्तामार्फत उतींना ऑक्सिजन आणि पोषक द्रव्य पोचवते आणि कार्बन डायऑक्साइड व इतर निरुपयोगी गोष्टी काढून टाकण्याचे काम करते. हृदय हे एकच असे इंद्रिय आहे की, ज्याची आकुंचन-प्रसरण क्रिया हृदयातील स्नायूमध्ये असलेल्या तंत्रिकातंतूकडूनच होते. शरीरांतील इतर सर्व इंद्रियांचे क्रियानियंत्रण मेंदू आणि मेरुरज्जूपासून निघणाऱ्या तंत्रिकाव्यूहाकडून होते. चला तर मग अशा मनोरंजक मानवी हृदयामध्ये रक्त प्रवाह कसा होतो हे जाणून घेऊयात आणि असे एक मॉडेलही बनवून बघुयात !
 
 
15.  Human Brain
 
 

Description : Human brain is an organ of Nervous System. The human brain is like the CPU of computer which uses data gathered by the senses to help the body survive. Brain is not structurally divided into various parts but is functionally divided in various regions. These regions are called as lobes. Different lobes perform different functions. Let's explore interesting facets of Human Brain. मानवी मेंदू हा चेतासंस्थेचा भाग आहे. कंप्युटर च्या सी. पी. यु सारखा मानवी मेंदू हा इंद्रियांकडून येणारी माहिती वापरून शरीरातील जीवनप्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी मदत करतो. मेंदूची विभागणी त्याच्या रचनेनुसार नसून क्रियेनुसार केली जाते. मेंदूचे विविध भाग विविध क्रिया करतात पण हे भाग त्यांच्या रचनेने विभागलेले नसतात. चला तर मग अशा मनोरंजक मानवी मेंदूला जाणून घेऊयात!

1. Link for image to play Brain Jig Saw Puzzle Game (मेंदूचे जिग सॉ पझल खेळण्यासाठी लिंक)
 https://s3-us-west-2.amazonaws.com/courses-images/wp-content/uploads/sites/855/2016/11/15045703/brainlobes.png
 
 
16.  Tower of Brahma or Hanoi
 
 

Description : Science @home अर्थांत विज्ञान आपल्या घरी : 2 This is a mathematical puzzle, presented here as a game, is known as Tower of Lord Brahma or Hanoi. For three cups or disks, the minimum number of moves needed is 7, and for N disks ( 2N -1). Do play with 5 disks! विडिओ मधील हे गणिती कोडे हनोईचा मनोरा किंवा ब्रह्मदेवाचा मनोरा या नावाने ओळखतात . तीन कपासाठी ते कमीतकमी ७ वेळा हलवावे लागतील. पाच कप घेऊन पहा बरं ! आपले मित्र , आई-वडील यांचा बरोबर खेळा . गुगल करा आणि नवीन माहिती शोधा
 
 
17.  Seed Germination
 
 

Description : Science @home अर्थांत विज्ञान आपल्या घरी : 1 Explore, Observe, innovate and Discover. This is a simple experiment designed to explain the basic process of germination of seeds. Children are expected to collect few seeds, identify them, sow them. Wouldn’t they be eager to know what happens next? Friends, find out some suitable containers, soil, seeds and start your experiment! Remember to sprinkle water 1-2 times per day to keep the soil moist. Make a table to note the changes you will see in 2-3 days! Is there a difference in the way monocots and dicots germinate? Take pictures, place on your face book and tag us. आजच्या विडिओ मधे Germination म्हणजेच बिया रुजतात कशा हे आपण प्रयोगातून बघणार आहोत . आपल्या घरी काय मिळेल? गहू,दाणे ,मोहोरी ,कडधान्ये ... बघा काय काय मिळतेय ते!पेरा आणि प्रयोगाला सुरुवात करा. निरीक्षण मात्र रोज करा. नोंदी ठेवा, फोटो काढा. निष्कर्ष काढायला विसरू नका. रोज पाणी घालायला विसरू नका बरका . कमीत कमी ३-४ पाने दिसे पर्यंत प्रयोग चालू ठेवा.
 
 
18.  Under Pressure
 
 

Description : An enjoyable demonstration of relation between pressure and height of water column. Student can try many variations to understand the principle. For example increse the diameter of hole and observe how far flow reaches. Then understand pressure -area-force relationship.
 
 
19.  Fun without Blower
 
 

Description : You must have seen our previous video demonstrating the Bernoulli's Principle with the help of vacuum cleaner. Now in this video we will learn same principal but without vacuum cleaner. This is a simple demonstration of Bernoulli's principle, followed by a simple, qualitative but clear explanation with help of a diagram. Enjoy. Explore, observe, innovate and discover.... & yes don't forget to subscribe our channel for more such amazing videos.
 
 
20.  Heart pump
 
 

Description : In this video, we will see how our heart pumps the blood. And we will make the heart pump using things at home, to better understand the functions.
 
 
21.  Let's make bird beaks!
 
 

Description : Science_at_home अर्थात विज्ञान आपल्या घरी! Explore, Observe, Innovate and Discover! Wondering why there are so many types of bird beaks? Birds use their beaks for almost everything including feeding. Let's make them to understand their function well. पक्षांमध्ये एवढ्या प्रकारच्या चोची का असतात बरं ? पक्षी फक्त खाण्यासाठीच नाही तर जवळजवळ सगळ्यासाठी चोच वापरतात. ह्या चोची बनवून बघितल्या तर हे समजून घ्यायला खूप उपयोगी पडेल. चला तर मग चोची बनवूयात ! Follow us on Facebook @ Sciencepark sppuneuniversity Follow us on Instagram @ scienceparksppu
 
 
22.  Bulging of balloon
 
 

Description : We all like to bulge the balloon and play with that. Here we will play with balloon and water at two different temperatures and will do experiments. आपल्या सगळ्यांनाच फुगे फुगवायला आणि फुग्यांशी खेळायला आवडते. इथे आपण फुगे आणि पाणी ह्या गोष्टी वापरून काही प्रयोग करून बघूया.
 
 
23.  Origami Butterfly
 
 

Description : Butterflies are always intriguing; not only because of their colours but due to different behaviors they exhibit. Let's try to make this beautiful butterflies with the help of origami. फुलपाखरे ही कायमच कुतूहल निर्माण करणारी असतात; फक्त त्यांच्या रंगांमुळेच नाही तर त्यांच्या वेगवेगळ्या सवयींमुळेसुद्धा. आपण ओरिगामाईतून ही वेगवेगळी फुलपाखरे करायचा प्रयत्न करूयात. तुम्हाला कोणतं फुलपाखरू आवडत, आम्हाला नक्की सांगा!
 
 
24.  Paper Making Activity
 
 

Description : Let's all get creative and learn how to make paper at home! Make your own handmade paper with any color and or fragrance To make your own paper you will need : 1) old used papers 2) water 3) tray 1 or 2 4) sieve 5) flannel / any soft water absorbent cloth 6) mixer with its vessel 7) decorative material e. g. Petals of any flower like Marigold, colors, feathers, fragrance etc.
 
 
25.  Transpiration in plants
 
 

Description : What is transpiration in plants? It is well known that plants need water to live and grow. Here we will see that they also release some water back into the atmosphere i.e. Transpiration. वनस्पतींमधील बाष्पोच्छवास म्हणजे काय? वनस्पतींना जगण्यासाठी आणि वाढीसाठी पाणी आवश्यक असते हे आपल्याला माहीतच आहे. पण वनपस्तीदेखील बाष्प रूपात हे पाणी वातावरणात बाहेर सोडतात. ते कसे हे बघूया ह्या प्रयोगातून.
 
 
26.  EM/ Radio shielding? विद्युत चुंबकीय ढाल
 
 

Description : We know shields used during warfare. But what is EM shielding? It is basically blocking of certain types of signals. In elevators mobile signals get blocked. Let us try with FM radio. युद्धात वापरली जाणारी ढाल आपल्याला माहित आहे. पण विद्युत चुंबकीय ढाल म्हणजे काय बरं? मूलतः ही काही प्रकारच्या संकेतांना (सिग्नल) अडथळा निर्माण व्हावा म्हणून तयार केली जाते. उद्वाहका मध्ये आपले भ्रमणध्वनी बंद होतात. आता आपण FM रेडिओ बरोबर काही प्रयोग करून बघूया.
 
 
27.  Seedball
 
 

Description : Let us learn what are seed balls and how to make. Kids will come to know how small efforts will help to stop the rapid desertification, try it out at home and try to keep the environment in your area balanced. सीड बॉल म्हणजे काय आणि ते कसे तयार करतात हे आपण शिकणार आहोत वेगाने होत असलेले वाळवंटीकरण रोखण्याचा आपण हा एक छोटा प्रयत्न करूया. आपल्या परिसरात पर्यावरण संतुलित ठेवायला थोडा हातभार लावूया.
 
 
28.  Multi coloured flowers on the same plant
 
 

Description : Have you ever seen flowers of different colors on the same plant? Let's create a plant with 'Multicoloured flowers on the same plant'. For this we are going to take the help of artificial propagation technique which is called grafting. तुम्ही वेगवेगळ्या रंगांची फुले एकाच झाडावर बघितली आहेत का? तुम्हाला आवडेल असे झाड तयार करायला? चला तयार करूया मग असं झाड - वेगवेगळ्या रंगांची फुले एकाच झाडावर असलेलं. यासाठी आपण मदत घेणार आहोत कृत्रिम शाकीय अभिवृद्धी तंत्राची ज्याला म्हणतात कलम करणे.
 
 
29.  Learn and make your Herbarium
 
 

Description : Do you know about the trees around us? Let us gather the information by learning and making a herbarium. It is made by collecting the leaves fallen from trees or from other parts of trees and, are used to study the plant structures as well. तुम्हाला तुमच्या परिसरातील झाडांची माहिती आहे का? चला तर ह्या विषयी माहिती गोळा करूया आणि वनस्पतींचा संग्रह कसा करायचा ते शिकूया. हर्बेरियम वनस्पतींचे नमुने गोळा करून केला जातो. याचा उपयोग वनस्पतींचा अभ्यास करण्यासाठी केला जातो.
 
 
30.  Genetics
 
 

Description : आपण कसे दिसणार हे ठरवतं कोण? आई-वडील आणि आपणं थोडेफार सारखे का दिसतो? याचं उत्तरं म्हणजे जनुके. ते काय काम करतात? आणि कसं? चला जाणून घेऊया.